Bachelor Toegepaste fotografie Fotovakschool

DFA

Audivisuele Vormgeving

De opleiding Audiovisuele Vormgeving (geregistreerd onder de naam Mediavormgeving) leidt je op tot professioneel allround filmer/beeldmaker. De studie focust zich op concept- en creatieve ontwikkeling, ontwerpen, realiseren, organiseren en uitvoeren. Het doel is om je zo breed mogelijk op te leiden tot specialist van alle voorkomende (korte) films, zoals bedrijfsfilms, animaties, reclamefilms, televisiefilms, music video’s, trailers, enzovoort.

De opleidingsvariant Audiovisuele Vormgeving wordt verzorgd door de Dutch Filmers Academy (onderdeel van de Fotovakschool)

Factsheet
Niveau MBO niveau 4
Studieduur 3 jaar
Stage Ja
Erkend Diploma Ja
Toezicht Onderwijsinspectie
Titel nee
Fiscale aftrekbaar

lees meer

Studiefinanciering Ja, lees meer
Startmomenten 1 per jaar


Meer weten?

Ga naar http://www.dutchfilmersacademy.nl/mbo