Bachelor Toegepaste fotografie Fotovakschool

Uit de beginjaren van de Fotovakschool

Wie zijn wij:  Stichting de Nederlandse Fotovakschool (kortweg Fotovakschool) is een van de oudste en meest gerenommeerde opleidingsinstituten voor beroepsfotografie in Europa.

De Stichting is eind jaren ‘30 opgericht vanuit de brancheorganisaties voor fotografie. Nog steeds zijn deze organisaties nauw betrokken bij de Fotovakschool. Tot de afschaffing van de vestigingswet begin jaren negentig was de school hét aangewezen instituut om op te leiden tot het vereiste diploma van vakbekwaamheid. In de jaren daarna is de Fotovakschool uitgegroeid tot een instituut dat opleidingen aanbiedt voor eenieder die zich vakmatig wil ontwikkelen in de fotografie. 

 

De Fotovakschool biedt scholing aan studenten in deeltijd en voltijd, in branche- en ministerieel erkende en geaccrediteerde MBO en HBO opleidingen.

 

In 2015 heeft de Fotovakschool haar opleidingen op het gebied van bewegend beeld (film, video, audiovisueel) onder de naam Dutch Filmers Academy gepresenteerd. Sinds 2016 is deze afdeling gevestigd in een eigen gebouw in Hilversum.

De unieke expertise van de school heeft door de jaren heen geleid tot een hechte band met het beroepenveld en bedrijfsleven, waardoor stageplaatsen voor studenten in ruime mate aanwezig zijn. Al onze docenten zijn bevoegd docent en nog werkzaam in de praktijk waardoor ze de theorie en praktijk als geen ander beheersen en de student kunnen begeleiden

Door de opkomst van digitale fotografie en de daarmee samenhangende integratie van fotografie, film en nieuwe media, beschikt de Fotovakschool tegenwoordig over een uitgebreid opleidingsaanbod op gebied van fotografie, film en mediadesign.

 

Van Brancheopleiding naar Hogeschool

Untitled Capture 31 kleinFotografie aan de Fotovakschool

Een kleine historie van het vak en de opleidingen aan de Fotovakschool

De fotografie ontwikkelde zich snel sinds de opkomst van de gedrukte massamedia begin jaren `20 tot nieuwe beroepsperspectieven voor fotografen. Reclame, Reportage, Journalistiek, Portret en Mode bestaan sindsdien als erkende gebieden binnen het vak van fotograaf. De beroepsfotografie is een groeiende industrie, waarin ook snel meer vraag kwam naar goede opleidingsmogelijkheden. Grootheden in de fotografie als Martien Coppens (1908-1986) gingen daarvoor nog naar Duitse opleidingen, maar vanaf de jaren dertig zijn het Nederlandse beroepsverenigingen die voor (aspirant-)leden cursussen verzorgen. 

De belangrijkste vereniging van destijds De NFPV (Nederlands Fotografen PatroonsVereniging) gaf niet alleen het blad Bedrijfsfotografie uit, maar organiseerde ook een Vakopleiding. 

Vlak voor het uitbreken van WOII is de Fotovakschool op hun voorstel opgericht, om de beroepsfotografen de gelegenheid te bieden om hun vakkennis, zowel waar het de fotohandel als de fotografie zelf betrof, bij te spijkeren.

 

Fotovakschool samen met het werkveld

In de eerste jaren zijn de opleidingen schriftelijk, en Carel Tirion is directeur en docent. In 1950 werd de Stichting Fotovakschool de Nederlandse Fotovakschool, en werd zij verder bestuurd door de beroepsorganisatie NFVP. Deze beroepsvereniging fuseerde met anderen tot de BFN (BeroepsFotografen Nederland). De BFN is inmiddels onderdeel van Dutch Photographers (i/o 2014), en nog altijd zijn bestuurders van de beroepsverengingen leden van de Beroepenveldcommissie van de Fotovakschool.

In de jaren 50 groeit de behoefte aan dagonderwijs en de Fotovakschool richt de School voor Fotografie en Fototechniek op (in Den Haag). Deze ULTS werd later de bekende MTS aan de Tarwekamp en is inmiddels opgegaan als HBO-opleiding in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

 

Fotografieonderwijs: van verplicht diploma naar wens tot scholing

De Fotovakschool is altijd het onderwijs aan de beroepsfotografen blijven aanbieden. De eerste decennia schriftelijk, met lesdagen op de school in Den Haag en landelijke examens. De Vestigingswet stelde een vakdiploma noodzakelijk en de Fotovakschool bood daarvoor de opleiding.  

Naarmate het vak zich verder uitbreidde en specialisatie belangrijk werd zijn diverse opleidingen binnen de Nederlandse Fotovakschool ingesteld. De Reportage-opleiding is daarvan wel de meest bekende geweest. 

Eind jaren ‘80 werd de Vestigingswet opgeheven en groeide het aantal fotografen met sprongen. De Fotovakschool voorzag in de jaren daarna in zo’n 60% van de opleidingsbehoefte tot fotograaf in Nederland. (bron: onderzoek FotografenFederatie)

 

Van schriftelijk naar Dagonderwijs

Na de verhuizing van Den Haag naar het kantoor in Apeldoorn groeide ook de behoefte om meer praktijklessen te geven. In de complexe technieken van camera, studio en donkere kamer, en voor de meer conceptuele inhoud van fotografie is rechtstreeks contact met docenten nu eenmaal zeer gewenst. In het begin van de verandering naar dag-onderwijs betrof het Studiodagen op school. Dat groeide uit naar workshops, praktijkcursussen en volledig dagonderwijs.

Met de komst van de digitale fotografie, waarmee heel snel de donkere-kamer ook tot het verleden is gaan horen, ontstond de behoefte om in dagonderwijs fotografie-opleidingen te kunnen volgen. De verhuizing naar het schoolgebouw aan de Henri Dunantlaan bracht die mogelijkheid volop. Daarna is het dagonderwijs uitgebreid in meerdere vestigingen, verspreid over het land.

FVS studio jaren 50 kleinHoe is het nu met de school?
Aan het begin van de 21ste eeuw is het schriftelijk onderwijs verlaten, om plaats te maken voor de lessen in onze locaties in Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam, Boxtel en Venlo. Daar komen nu studenten van verschillende vooropleidingen deeltijd- of voltijd-onderwijs volgen.

 

Deeltijd-onderwijs

De Basis- en de Vakopleiding zijn al decennialang ons paradepaardje. In twee lesdagen per maand leer je er de principes van het fotograferen.

Fotografische Vormgeving en Creative PhotoDesign zijn deeltijdopleidingen op HBO-niveau waar het conceptueel en creatief werken in de opdrachtgebonden fotografie onderwezen wordt.

 

MBO

Het uitgangspunt van De Fotovakschool is dat zij opleidingen aanbiedt waar vanuit de student behoefte aan is. Sinds 2010 kan aan de Fotovakschool een erkende MBO-fotografieopleiding worden gevolgd. Voor de doelgroep VMBO-Havo-leerlingen is er nu de mogelijkheid om in 3 jaar tijd een Vakopleiding te volgen, die recht geeft op studiefinanciering en doorstuderen aan HBO. Dat naar deze vorm van onderwijs vraag is blijkt uit de aantallen studenten die we sindsdien ontvangen. In enige tientallen schoolklassen in vier van onze vestigingen studeren sinds 2012 MBO-studenten af. Zij vinden daarna hun wegen in de creatieve industrieën in Nederland en daarbuiten.

 

HBO

Sinds 2014 biedt de Fotovakschool ook erkend HBO-onderwijs aan. De accreditatie is in april van dat jaar verleend, zodat de Nederlandse Fotovakschool diploma’s Bachelor of Design kan toekennen. Wie de opleiding Toegepaste fotografie en Beeldcommunicatie volgt kan, met steun van een DUO-studiebeurs, in vier jaar tijd het erkend diploma behalen.

 

Tientallen deskundigen maken de school

Met tientallen docenten, allemaal met eigen ervaring in het vakgebied, sommigen ook door ons zelf destijds opgeleid, en met deskundigen in onze eigen stafdiensten mogen we nu erkende diploma’s in geaccrediteerde opleidingen aanbieden. Daarmee is een zeer gewenst ideaal werkelijkheid geworden. De beroepsgroep leidt, onder toeziend oog maar zonder inmenging van de overheid, haar eigen fotografen op. Studenten hebben bij de Fotoschool de mogelijkheid om toegepaste opleidingen te volgen, direct van de beroepsbeoefenaren. De Fotovakschool is al 75 jaar de innovatieve fotografie-opleider van Nederland.

examen kleinBronnen: oa. Depth of Field:http://journal.depthoffield.eu/vol10/nr21/f04nl/en, en het FotoLexicon der Nederlandse Fotografie.