Bachelor Toegepaste fotografie Fotovakschool

Kies voor een professionele aanpak

 Door de digitale fotografie en het internet hebben we letterlijk inzicht in de hele wereld gekregen. 

Nog nooit in de 180-jarige geschiedenis van de fotografie speelde zij een zo prominente rol in de informatie-uitwisseling als nu.
Een fotograaf kan meer dan een aansprekende foto maken. Hij weet waaróm hij het zo heeft gedaan en herkent uit de contexten meteen de communicatieve waarde van zijn fotografisch beeld. Juist in dit weten waarom en oriëntatie op het onderwerp schuilt de kracht van de moderne fotograaf. De rol van de fotograaf is geëvolueerd van visueel verslaggever tot maatschappelijk betrokken duider van intermenselijke processen. Van uitvoerder van nauw omschreven opdrachten tot conceptueel denkend beeldcommunicator.

Kranten, magazines, internet, ze staan bol van de foto’s. Fotografie is een belangrijk element bij corporate identities en speelt een hoofdrol bij branding – het beeld dat een merknaam oproept. Ook overheden zijn zich bewust van de kracht en betekenis van fotografie bij hun strategieën om de gedragsveranderingen van burgers te stimuleren. Maar ook in het dagelijks leven is fotografie niet meer weg te denken uit de informatie-uitwisseling.

De beroepspraktijk vereist competenties op diverse terreinen als ondernemerschap, communicatief vermogen, maatschappelijke betrokkenheid, multimediale inzetbaarheid, samenwerkingsgerichtheid en algemene ontwikkeling.
De Fotovakschool biedt een gevarieerd opleidings aanbod om studenten voor te bereiden op een loopbaan in de fotografie, videografie en mediadesign.

   Factsheet
Niveau  HBO
Studieduur  Nominaal 3 jaar
Stage  Nee
Diploma  Instituuts diploma
Toezicht  NRTO
Titel  Nee
Fiscaal aftrekbaar  Ja, lees meer
Studiefinanciering  Nee