Bachelor Toegepaste fotografie Fotovakschool

 

Fotografie (bachelor)

APedwinvanderkaap1

 

De digitalisering in de media heeft de communicatie ingrijpend veranderd. Door sociale netwerken en communities gaan woordenmaar vooral beelden en geluiden razendsnel de wereld over. Beelden worden niet meer uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van een verhaal, maar vertellen meer en meer zelf het verhaal. Fotografie is beeldcommunicatie bij uitstek en speelt hierbij een prominente rol.   


"Een toegepast fotograaf of beeldcommunicatiespecialist weet wanneer en hoe een foto een verhaal vertelt."

Deze erkende bachelor-opleiding speelt in op de veranderende communicatiecultuur. Kracht en expressie van beeld en de persoonlijke visie van de student vormen het fundament. Ondernemerschap is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 

Prijsinformatie

 


Voor wie bedoeld?

Je zoekt een afwisselend leven, boordevol zelfgestuurde ervaringen en ontmoetingen.

De hbo opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie is een creatieve opleiding en tegelijkertijd bedoeld voor wie een gedegen basis wil leggen om beroepsmatig met fotografie aan de slag te kunnen. Je leert werken vanuit de breedte van de fotografie en groeit naarmate de studie vordert naar eigen keuzes binnen dit vakgebied, dat zicht uitstrekt van documentair tot reclame en van illustratie tot wetenschap.

Je creativiteit en organisatietalent worden aangesproken binnen deze hbo-Bachelor.


Opbouw van de opleiding

De opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie (kortweg Toegepaste Fotografie of TFB) is een vierjarige voltijd hbo opleiding.

In de eerste fase van de opleiding wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de technische vaardigheden waarover je als professioneel fotograaf moet beschikken. Daarnaast komen thema’s uit aangrenzende vakgebieden als video, multimedia, ondernemerschap, communicatie, kunstgeschiedenis en cultuurfilosofie uitgebreid aan de orde. Naarmate je verder bent met de opleiding wordt het conceptmatig denken en werken steeds belangrijker.

Uiteindelijk ben je in staat diverse inzichten en uitingsvormen uit verschillende disciplines te verwerken in een uniek fotografisch beeld of een scala aan foto’s te combineren tot een sfeervol of verhalend geheel. Bij je ontwikkeling word je begeleid door een team van docenten veelal actief in de beroepspraktijk.


Jonathan Leih stilleven zwart

 

Het werkveld

Een toegepast fotograaf of beeldcommunicatiespecialist weet wanneer en hoe een foto een verhaal vertelt. Dit betekent dat je een beeld kunt plaatsen in een culturele, sociaal-maatschappelijke, journalistieke en historische context. Je bent in staat om in je werk zowel inhoudelijk als technisch, bewuste en weloverwogen keuzes te maken.

Afgestudeerden kunnen een eigen beroepspraktijk beginnen of werk vinden bij betaalde en onbetaalde dagbladen, weekbladen, tijdschriften, opiniebladen, televisieredacties, fotostudio’s, fotopersbureaus, uitgeverijen, reclamebureaus, marketing- en communicatiebureaus, kledingmerken, enzovoorts.

Als opgeleide creative professional en beeldcommunicatiespecialist kun je je binnen deze bedrijven met diverse visuele vormgevingsprojecten bezighouden, bijvoorbeeld als fotografisch vormgever, redactioneel fotograaf, beeldredacteur, multimediaspecialist, artbuyer, conservator of exposant.


Vrijstellingsregeling

Studenten in bezit van het diploma mbo-4 fotografie: Op basis van het intakegesprek en behaalde resultaten in vooropleiding en mbo-4 kan een vrijstelling worden verleend voor het eerste studiejaar. Een verzoek daartoe wordt in behandeling genomen door de Examencommissie van de Fotovakschool.

 

Waar en wanneer

Op vier vestigingslocaties biedt de Fotovakschool hetzelfde programma aan, waardoor de mogelijkheid tot tussentijds switchen bestaat. De locaties zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam en Venlo.

Duur en studiebelasting

De bachelor Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie is een vierjarige voltijdopleiding. Per week vinden 15 contacturen plaats, verdeeld over twee vaste lesdagen (9.00 uur - 16.00 uur) en een werkavond (17.00 uur - 20.00 uur). Daarnaast moet worden gerekend op een aanvullende studiebelasting van ongeveer 25 uur per week voor het maken van de thuiswerkopdrachten.


Toelatingseisen
Om te worden toegelaten tot de opleiding TFB dien je minimaal te beschikken over een mbo-4, havo of vwo diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. Een intakegesprek maakt altijd onderdeel uit van de toelatingsprocedure. 

   N6B7606 kopie Marleen Coppens

Toetsing en examen

Ieder jaar kent vier periodes en een overkoepelend project. Ieder van de drie leerlijnen (Vormgeving; Techniek; Samenleving en economie) komt in elke periode aan bod en wordt afgesloten met een toets en studieloopbaangesprek. In het overkoepelend project ontwikkel je je portfolio. Jaarlijks zijn er 60 ECTS te behalen. Het eerste jaar wordt afgerond met de Propedeuse mits alle 60 ECTS behaald zijn.

In het laatste jaar ga je stage lopen, een scriptie schrijven, eindproject maken en je expositie samenstellen.


Diploma

Een met goed gevolg afgeronde opleiding geeft je recht op het diploma Bachelor of Design, waarmee je toegang hebt tot Masteropleidingen. Het Bachelor of Design is een erkend hbo diploma.


Studiefinanciering

De Fotovakschool valt onder de regelingen van DUO. Wil je weten wat voor jou mogelijk is op het gebied van een beurs, lening of OV? Kijk dan op de site van DUO.

 

Wil je aanvullende studie-informatie?

Dat kan!

Op een Open Dag kan je kennismaken met de locatie, docenten en studenten, en het lesmateriaal.

Informatie over de Open Dagen vind je op onze website en Facebook.

TFB Beeldbalk