Log in

Fotograaf: Hannelore van den Bussche
Je bent klaar met de middelbare school en wellicht begin je nu aan een vervolgopleiding. Er zijn dan heel veel dingen om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van studiefinanciering en een ov-jaarkaart. Daarnaast wil je natuurlijk weten hoe lang je hier als student recht op hebt. In de volgende vragen gaan wij hier verder op in.

Uit welke onderdelen bestaat studiefinanciering voor mbo niveau 3 en 4? 

Studiefinanciering bestaat uit een aantal onderdelen. Het gaat dan vooral om de basis- en aanvullende beurs (stel dat je ouders weinig of niet mee kunnen betalen), studentenreisproduct (ov-jaarkaart) en de rentedragende lening. Naast de basis- en aanvullende beurs kan je als student ook een lening aanvragen. Over deze lening is wel rente verschuldigd, deze moet je altijd terug betalen.

 • Voorlopige lening: Basis- en aanvullende beurs (4 jaar)

 • Voorlopige lening: studentenreisproduct (7 jaar)

 • Rentedragende lening (7 jaar)

 • Stel je ontvangt geld van DUO, dan is dit geen rentedragende lening

 • Als je een niveau 3 of 4 opleiding volgt, is de beurs een prestatiebeurs.

 • Als je je diploma haalt binnen de diplomatermijn (10 jaar), wordt je beurs omgezet in een gift. Haal je het niet dan moet je alles terugbetalen.

 

Hoe kun je studiefinanciering aanvragen en stoppen op Mijn DUO?

Tijdens het aanvragen en stopzetten van je studiefinanciering, moet je met een aantal dingen rekening houden. Het belangrijkste om rekening mee te houden is om alles op tijd te regelen. Zo voorkom je (oplopende) boetes en een hoop stress! Via Mijn DUO valt dit allemaal te regelen. 

 • Je regelt je studiefinanciering via Mijn DUO.

 • Je hebt een DigiD met sms-controle nodig (tegenwoordig is er ook de mogelijkheid om in te loggen via de DigiD app)

 • Let op berichten in Mijn DUO.

 • Je kunt gratis reizen als je nog geen 18 jaar bent. Je kan dan een studentenreisproduct aanvragen. De voorwaarde is dan wel, dat je een voltijd opleiding moet volgen op het mbo.

 • Je moet op de eerste dag van de maand ingeschreven staan bij je opleiding. Word je na de eerste dag ingeschreven, dan gaat je studiefinanciering een maand later in.

 • Geslaagd? Of stop je tussentijds? Vergeet niet je studiefinanciering en studentenreisproduct stop te zetten om een boete te voorkomen.

 • Heb je geld geleend? Dan moet je dat na je studie terugbetalen. De aflosfase is voor mbo maximaal 15 jaar en het bedrag dat je aflost is afhankelijk van het inkomen. Meer informatie over het terugbetalen van een studieschuld vind je op duo.nl: https://duo.nl/particulier/studieschuld-terugbetalen/index.jsp.

 

Wat zijn je rechten en plichten als je studiefinanciering krijgt? 

Als student heb je een aantal rechten, maar ook een aantal plichten wat betreft studiefinanciering. Denk bijvoorbeeld aan vanaf wanneer je recht hebt op studiefinanciering en vanaf wanneer niet meer. Maar ook wil je weten hoeveel studiefinanciering je krijgt, bij iedereen verschilt dit namelijk. 

 • Je hebt pas recht op studiefinanciering als je 18 jaar bent. Je ouders krijgen tot je 18e jaar kinderbijslag voor jou. Dit stopt na het 1e kwartaal van je 18e verjaardag. Zit je op het mbo, dan komt daar studiefinanciering voor in de plaats.

 • Als je geen recht meer hebt op een studentenreisproduct, zet je deze stop bij een ophaalautomaat. Doe dit uiterlijk de 10van de 1maand waarin je hier geen recht meer op hebt. Zet je te laat stop en reis je met het studentenreisproduct? Dan kost dit de eerste maand € 75,- per halve maand. De maanden daarna kost dit € 150,- per halve maand.

 • Op de site van DUO kun je je studiefinanciering berekenen.

 

Uit welke onderdelen bestaat studiefinanciering voor het hoger onderwijs? 

Bij het hbo bestaat studiefinanciering enkel uit een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en een rentedragende lening. Let wel op dat je er minder lang recht op hebt dan bij het mbo. 

 • Voorlopige lening: aanvullende beurs (4 jaar)

 • Voorlopige lening: studentenreisproduct (5 jaar)

 • Rentedragende lening (7 jaar)