Log in

Photographic design

Fotograaf: Riksta Dorhout
Vakmanschap gecombineerd met creativiteit en inspiratie. Dat is waar de opleiding Photographic Design om draait. Je vertaalt een idee of visie naar een concept om juist dát beeld te maken dat raakt. Een beeld dat veel verder gaat dan techniek alleen. Als afgestudeerd Photographic Designer weet jij met je werk mensen te raken, een verhaal te vertellen.

Opleiding

Door de opleiding Photographic Design te volgen word je in drie jaar een autonoom denkend en werkend fotograaf. De wereld om je heen dient als inspiratiebron. Ideeën, twijfels, kansen en opties; alles mag, want het helpt jou de juiste afwegingen te maken om het beeld te creëren dat je wil. Om dit te realiseren laten wij jou de fotografie meemaken in haar volle omvang. Van fotograferen tot bewerken en presenteren.

Programma

Photographic Design is een driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau. Het lesprogramma is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat het eerste jaar uit vier modules bestaat (40 lesdagen), het tweede jaar uit drie modules (30 lesdagen) en het derde leerjaar uit twee modules (20 lesdagen).

Het eerste jaar start met scholing op gebied van fotografische technieken. Je maakt kennis met de studio terwijl er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van creativiteit en het kunnen werken vanuit ideeën. De uitdaging om conceptmatig te werken is er.

 

Concept- en creativiteit centraal

In het tweede jaar ga je je eigen verhaal vertellen. Dit verhaal krijgt een stevige basis door het vergroten van de kennis en het inzicht op terreinen als beeldontwikkeling en kunstgeschiedenis. Concept- en creativiteitsontwikkeling staan centraal. Tijdens het tweede jaar worden er ook praktijkprojecten georganiseerd. Aan de hand van deze projecten werk je naar je eigen portfolio toe.

 

Expositie

Het derde jaar staat in het teken van professioneel fotograaf zijn. De visie op fotografie en presentatie zijn hierbij zeer belangrijk. Je leert eigen projecten formuleren, organiseren en uitvoeren. Je gaat je eigen stijl onderzoeken en doet hierover verslag in je scriptie. Het resultaat: een expositie van eigen werk.

Iedere module omvat 10 lesdagen en wordt afgesloten met een assessment.

 

Curriculum

Plaats, lesdagen en tijden

De locaties zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Boxtel, Rotterdam. Er is één startmoment per jaar. De opleiding bestaat in het eerste jaar uit 40 lesdagen, het tweede jaar uit 30 en het derde jaar uit 20 lesdagen. De lesdagen kunnen verschillen per locatie. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur op een vaste dag in de week.

 

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment

Studenten kunnen het gedetailleerde lesrooster vinden op de ELO.

Prijzen 1-2-2018 tot 1-2-2019

 

Bijzonderheden Jaarlijks collegegeld inclusief praktijkbegeleiding
Collegegeld 1e studiejaar ca. 40 lesdagen 12 maandelijkse termijnen van € 372
Collegegeld 2e studiejaar ca. 30 lesdagen 12 maandelijkse termijnen van € 337
Collegegeld 3e studiejaar ca. 20 lesdagen 12 maandelijkse termijnen van € 295
Bijkomende kosten: elektronische leeromgeving (ELO) voor het downloaden van lesmateriaal en digitale lesondersteuning 12 maandelijkse termijnen van € 25

 

Collegegeld: bij betaling ineens van het jaarlijkse collegegeld ontvang je een korting van 3%. De studiekosten worden jaarlijks geïndexeerd met 2%, te rekenen vanaf de startdatum van de opleiding.

Annuleringsregeling: na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden, mits je geen lessen hebt gevolgd. Bovendien kun je kosteloos annuleren tot 2 maanden voor de startdatum van de opleiding. Daarna zijn annuleringskosten verschuldigd. De volledige voorwaarden staan beschreven op onze website onder de algemene voorwaarden.

 

Benodigdheden

Bij aanvang van de studie heb je een digitale spiegelreflexcamera of een systeemcamera met zoom- of verschillende vaste lenzen nodig, waarbij sluitertijd en diafragma met de hand instelbaar zijn. Tijdens de opleiding hoor je welke lenzen verder nog worden geadviseerd. Voor de start van jouw opleiding is het ook noodzakelijk in het bezit te zijn van een Notebook met Adobe Creative Cloud software (Adobe studentenversie). De studentenversie van Adobe kan tegen ongeveer € 140,- per jaar via de school worden aangeschaft. De keuze tussen Windows of Mac is aan de student zelf en is afhankelijk van de wensen en het beschikbare budget. Voor de systeemeisen verwijzen wij je naar de website van Adobe: https://helpx.adobe.com/nl/photoshop/system-requirements.html. Let erop dat je daarnaast in het bezit bent van een externe harde schijf als back-up voorziening.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de opleiding Photographic Design dien je minimaal te beschikken over een havo- of mbo-4 diploma.

Studiefinanciering

Niet van toepassing.

Facts 

Niveau

Hbo

Studieduur 3 jaar
Stage Nee
Erkend diploma Ja
Toezicht NRTO
Titel Nee
Fiscaal aftrekbaar Ja
Studiefinanciering Nee

Bezoek een open dag