Log in

Vakmanschap gecombineerd met creativiteit en inspiratie. Dat is waar de opleiding Photographic Design om draait. Je vertaalt een idee of visie naar een concept om juist dát beeld te maken dat raakt. Een beeld dat veel verder gaat dan techniek alleen. Als afgestudeerd Photographic Designer weet jij met je werk mensen te raken, een verhaal te vertellen.

Opleiding

Door de opleiding Photographic Design te volgen word je in drie jaar een autonoom denkend en werkend fotograaf. De wereld om je heen dient als inspiratiebron. Ideeën, twijfels, kansen en opties; alles mag, want het helpt jou de juiste afwegingen te maken om het beeld te creëren dat je wil. Om dit te realiseren laten wij jou de fotografie meemaken in haar volle omvang. Van fotograferen tot bewerken en presenteren.

Programma

Photographic Design is een driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau. Het lesprogramma is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat het eerste jaar uit vier modules bestaat (40 lesdagen), het tweede jaar uit drie modules (dertig lesdagen) en het derde leerjaar uit twee modules (twintig lesdagen).

 

Het eerste jaar start met scholing op gebied van fotografische technieken. Je maakt kennis met de studio terwijl er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van creativiteit en het kunnen werken vanuit ideeën. De uitdaging om conceptmatig te werken is er.

 

Concept- en creativiteit centraal

In het tweede jaar ga je je eigen verhaal vertellen. Dit verhaal krijgt een stevige basis door het vergroten van de kennis en het inzicht op terreinen als beeldontwikkeling en kunstgeschiedenis. Concept- en creativiteitsontwikkeling staan centraal. Tijdens het tweede jaar worden er ook praktijkprojecten georganiseerd. Aan de hand van deze projecten werk je naar je eigen portfolio toe.

 

Expositie

Het derde jaar staat in het teken van professioneel fotograaf zijn. De visie op fotografie en presentatie zijn hierbij zeer belangrijk. Je leert eigen projecten formuleren, organiseren en uitvoeren. Je gaat je eigen stijl onderzoeken en doet hierover verslag in je scriptie. Het resultaat: een expositie van eigen werk.

Iedere module omvat 10 lesdagen en wordt afgesloten met een assessment.

 

Curriculum

Plaats, lesdagen en tijden

De locaties zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Boxtel, Rotterdam, en Venlo. Er zijn twee startmomenten per jaar. De opleiding bestaat in het eerste jaar uit 40 lesdagen, het tweede jaar uit 30 en het derde jaar uit 20 lesdagen. De lesdagen kunnen verschillen per locatie. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur op een vaste dag in de week.

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment

Studenten kunnen het gedetailleerde lesrooster vinden op de ELO.

Prijzen 1-2-2018 tot 1-2-2019

 

Lesgeld 1e studiejaar ca. 40 lesdagen

Lesgeld 2e studiejaar ca. 30 lesdagen

Lesgeld 3e studiejaar ca. 20 lesdagen

Bijkomende kosten*: digitale
leeromgeving voor het downloaden van
lesmateriaal en digitale lesondersteuning.         

12 maandelijkse termijnen van € 372

12 maandelijkse termijnen van € 337

12 maandelijkse termijnen van € 295

12 maandelijkse termijnen van €  25


 

Studiefinanciering

Niet van toepassing

 

*Online lesmateriaal wordt binnen de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld en is thuis te printen. Ook is het mogelijk om tegen (extra) betaling via de webshop een geprint exemplaar van de Fotovakschool te ontvangen. Bovenstaande is exclusief de kosten voor foto-uitrusting. Voor de Vakopleiding en Photographic Design: een Notebook met Adobe Creative Cloud software (Adobe studentenversie). Bij betaling ineens van het jaarlijkse collegegeld ontvang je een korting van 3%. De studiekosten worden jaarlijks geïndexeerd met 4%, te rekenen vanaf de startdatum van de opleiding. 

Annuleringsregeling: na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden, mits je geen lessen hebt gevolgd. Bovendien kun je kosteloos annuleren tot 2 maanden voor de startdatum van de opleiding. Daarna zijn annuleringskosten verschuldigd. 

Benodigdheden

Om de opleiding succesvol te kunnen volgen heb je een digitale spiegelreflexcamera met zoom- of verschillende vaste lenzen nodig. Een computer of laptop is ook noodzakelijk.

 

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten dien je minimaal te beschikken over een havo- of mbo-4 diploma.

Facts 

Niveau

Hbo

Studieduur 3 jaar
Stage Nee
Erkend diploma Ja
Toezicht NRTO
Titel Nee
Fiscaal aftrekbaar Ja
Studiefinanciering Nee

Bezoek een open dag