Log in

Fotograaf: Edith Hoffman

 

Het doel van deze website is informatie over DE FOTOVAKSCHOOL op eenvoudige wijze voor een ieder toegankelijk te maken. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Niettemin kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. DE FOTOVAKSCHOOL geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Informatie op de website kan door DE FOTOVAKSCHOOL worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting. Bij twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij u dan ook contact op te nemen met DE FOTOVAKSCHOOL. DE FOTOVAKSCHOOL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de DE FOTOVAKSCHOOL website.

 

Links

De DE FOTOVAKSCHOOL website bevat mogelijke externe links. Zij staan op de website vermeld als service voor de bezoeker. DE FOTOVAKSCHOOL is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina’s van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerp, foto’s en logo’s op deze website berust bij DE FOTOVAKSCHOOL. Informatie en dergelijke mogen derhalve niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

 

Beleid van DE FOTOVAKSCHOOL voor online privacy

DE FOTOVAKSCHOOL verplicht zich ertoe de online privacy van klanten te respecteren. DE FOTOVAKSCHOOL erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

DE FOTOVAKSCHOOL heeft dit beleid voor online privacy opgesteld zodat u begrijpt met hoeveel zorg wij uw persoonlijke gegevens wensen te behandelen.

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een huisadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé. Over het algemeen kunt u de webpagina's van DE FOTOVAKSCHOOL bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf door te geven.

 

Cookies en andere traceertechnieken

Sommige webpagina's van DE FOTOVAKSCHOOL werken met "cookies" of andere traceertechnieken. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.

In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.

Met traceertechnieken kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: namen van Internetdomeinen en hostnamen, IP-adressen (Internet Protocol), door u gebruikte browsersoftware en besturingssysteem, klikpatronen en data en tijdstippen waarop u onze site hebt bezocht. Met behulp van cookies en andere traceertechnieken kunnen wij onze website en uw waardering daarvoor verbeteren. Ook kunnen we trends vaststellen en statistische analyses uitvoeren op basis van gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.

 

DE FOTOVAKSCHOOL houdt zich aan de volgende principes

Kennisgeving

Als DE FOTOVAKSCHOOL persoonlijke gegevens op Internet verzamelt, wordt in een verklaring uitgelegd waarom deze persoonlijke gegevens worden verzameld. DE FOTOVAKSCHOOL zal zonder uw toestemming nimmer persoonlijke gegevens verstrekken aan derden.

Keuze

U bepaalt zelf of u uw persoonlijke gegevens wel of niet doorgeeft aan DE FOTOVAKSCHOOL. Aan de hand van de kennisgeving die DE FOTOVAKSCHOOL plaatst op sites waar persoonlijke gegevens worden verzameld, bent u in staat deze keuze te maken. Als u ervoor kiest om de door DE FOTOVAKSCHOOL gevraagde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunt u de meeste websites van DE FOTOVAKSCHOOL wel bezoeken, maar hebt u geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en services waarvoor interactie met u nodig is.

Als u ervoor kiest om wel een relatie met DE FOTOVAKSCHOOL aan te gaan, via een contract of een andere zakelijke relatie of partnership, nemen wij natuurlijk alleen contact met u op in verband met deze zakelijke relatie.

Beveiliging

Waar uw persoonlijke gegevens binnen DE FOTOVAKSCHOOL worden bewaard, streeft DE FOTOVAKSCHOOL ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

Toegang/ Correctheid

Wanneer u uw persoonlijke gegevens wel aan ons doorgeeft, wenst DE FOTOVAKSCHOOL er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt DE FOTOVAKSCHOOL u ook een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Als de geboden manier om welke reden dan ook niet beschikbaar of toegankelijk is, kunt u wijzigingen en verbeteringen in uw persoonlijke gegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en zullen wij binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over ons beleid voor online privacy, dan kunt u contact met ons opnemen op. DE FOTOVAKSCHOOL kan geen volledige privacy garanderen maar wel elk probleem zo snel mogelijk naar haar beste kunnen oplossen.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons beleid voor online privacy en met de verwerking door DE FOTOVAKSCHOOL van uw persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld. DE FOTOVAKSCHOOL is vrij om het privacy beleid aan te passen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wijzigingen zullen duidelijk op deze pagina van de DE FOTOVAKSCHOOL website gecommuniceerd worden.