Log in

Fotograaf: Edith Hoffman

 

Klachtenprocedure onderwijs, onderwijsuitvoering en faciliteiten

 

Ondanks het feit dat de Fotovakschool continu werkt aan het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs, onderwijsuitvoering en faciliteiten, kan het gebeuren dat een student een probleem ervaart. Voor deze gevallen hanteert de Fotovakschool de volgende klachtenprocedure:

1. Het eerste aanspreekpunt is de betreffende docent of mentor. Met hem of haar kunnen de ervaren problemen worden besproken en kan er een passende oplossing worden gezocht.

2. Indien de student er niet uitkomt met de docent of mentor, kan een schriftelijke klacht worden ingediend via een klachtenformulier. Studenten kunnen hiervoor een bericht sturen naar het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en ontvangen dan een klachtenformulier dat ingevuld kan worden teruggestuurd. Door de centrale klachtenregistratie kunnen deze signalen worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening te verbeteren.
Wanneer de school de klacht heeft ontvangen, wordt binnen vijf dagen per mail een ontvangstbevestiging verzonden. Binnen vier weken wordt contact opgenomen met de betreffende student om de reactie van de Fotovakschool op de klacht te bespreken.

3. Als de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de reactie van de school, kan hij of zij zich wenden tot de directie van de Fotovakschool. Dit kan per post worden gemeld via:

Stichting de Nederlandse Fotovakschool
t.a.v. De directie
Spoorstraat 27
7311 PE Apeldoorn

4. Wanneer de indiener van de klacht zich ook in de reactie van de directie niet kan vinden, bestaat er een tweede beroepsmogelijkheid bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Hiervoor is de Fotovakschool aangesloten bij de NRTO. Kijk voor de contactgegevens en meer informatie op www.nrto.nl.