Log in

Module-opleidingen

hbo modules uit onze opleiding Toegepaste fotografie en Beeldcommunicatie (CROHO: 30040)

Inhoud

De module Nieuwe Media 1 is bedoeld om je meer inzicht te geven in recente ontwikkelingen in de media en mogelijke toekomstige veranderingen daarin. We zoomen in op 3 terreinen: veranderingen in de techniek, in mediagebruik door makers en in gebruik door consumenten (de markt). We kiezen belangrijke voorbeelden en bekijken daarvan de mogelijkheden en beperkingen. De drie terreinen hangen natuurlijk samen. Nieuwe technologie kan de aanzet geven tot andere manieren van media maken. Veranderde interesses bij mediagebruikers kunnen leiden tot vernieuwingen op de andere twee gebieden. We onderzoeken hoe die ontwikkelingen elkaar beïnvloeden. Jouw input als maker is daarbij belangrijk. Wat zie jij als relevant? Waar heb je ervaring mee? Een deel van de lessen is voor uitwisseling en debat. Tot slot is er kort aandacht voor maatschappelijke en ethische discussie, omdat er zeker bij nieuwe technieken vaak vragen opkomen, zoals: Wat heeft het voor gevolgen voor de privacy? En, gaan ‘virtueel’ en ‘echt’ niet te veel door elkaar lopen? Verdieping in ethiek krijg je in een apart vak. Dit is geen cursus VR-films maken of werken met artificial intelligence. Het vak geeft je ook
geen volledig of echt actueel overzicht. Er zijn daarvoor te veel veranderingen en ze gaan snel. De bedoeling is dat je begrijpt via welke lijnen vernieuwingen verlopen en bedenkt wat je daar
als maker mee zou kunnen. Dat laatste wordt concreet in het beroepsproduct.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

De module Reclamefotografie is een hands-on module met veel studiofotografie. Veelaspecten van reclamefotografie komen aan de orde. De eerste opdrachten zijn vooral technisch. Het accent verschuift naar inhoudelijk, waarbij de fotograaf de juiste technische keuzes zal moeten maken om een idee goed over te brengen. Probeer in de voorbereiding al zoveel onderzoek te doen dat je dan al verantwoord beslissingen kunt nemen. Tijdens het fotograferen kun je niet alles uitzoeken. De tijd daarvoor is te beperkt. Je hebt een halve dag voor de fotografie van elke visual. In de praktijk zul je merken dat je ook daar met tijdsbeperkingen te maken hebt. De fotografie vindt plaats in de les, alle voorbereidingen moeten dus buiten de les gebeuren. Let op! Het voorbereiden kost de meeste tijd. Daarnaast moet je achteraf zowel de fotografie als de gemaakte keuzes mondeling kunnen verantwoorden.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 650,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 

Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

Wat is het doel van documentaire fotografie? Is het doel het laten zien en vastleggen van gebeurtenissen of is het juist het interpreteren van de werkelijkheid? Grenzen vervagen tussen reportage-, documentaire- en autonome fotografie. In het eerste leerjaar hebben de studenten in de modulen Inleiding vakdisciplines kennisgemaakt met documentaire fotografie.

Naast de praktische fotografie-opdrachten krijgen studenten les in de geschiedenis van de documentaire fotografie. Er wordt aandacht besteed aan trends en diverse podia. Ten slotte houden de studenten een presentatie over een fotograaf van wie het werk vergelijkbaar is met de opdracht waaraan de studenten momenteel werken.
Deze module wordt getoetst aan het eind van de periode aan de hand van twee beroepsproducten.

Je maakt twee opdrachten. Eén opdracht bestaat uit het maken van een documentaire met het thema vermaak met een kritische blik en de andere opdracht is het maken van een commerciële reportage voor een zelfgekozen opdrachtgever.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 650,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 

Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

Bij deze module staat de persuasieve mediaproductie centraal, oftewel hoe beïnvloed je de kijker met bewegend beeld? Door diverse oefenopdrachten onderzoek je samen met je klasgenoten de mogelijkheden en de kracht van beeldgrammatica.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 700,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

De module Inleiding Video is een technische introductie van Filmen met de DSLR camera voor fotografen. Hierbij komen alle technische aspecten aan bod zoals de came- rainstellingen, het werken met geluid, gebruik van video statieven en montage met Adobe Premiere. De lesstof houdt rekening met de voorkennis van de fotograaf en legt de nadruk op de verschillen tussen fotografie en video. Een belangrijk aandachtspunt is de beeldcommunicatie van bewegend beeld in een lineaire vorm in tegenstelling tot stilstaand beeld. Hierbij wordt het werk van diverse filmmakers en fotografen geanalyseerd en worden daarbij de overeenkomsten of verschillen in de beeldtaal onderzocht.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 650,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 

Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

De module Kunstgeschiedenis 1 biedt een kennismaking met de kunstgeschiedenis van de westerse wereld, van de renaissance tot aan het impressionisme. Tijdens de lessen gaan we in op de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis. Voor het verkrijgen van een breed historisch besef en het kunnen leggen van verbanden tussen verschillende stromingen kijken we ook naar de sociaaleconomische ontwikkelingen van de tijd waarin bepaalde werken zijn ontstaan.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 650,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 

Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

De module Beeldbewerking 1 biedt een inleiding in het werken met beeldbewerkingstechnieken en archiveren van fotobestanden met behulp van Adobe Photoshop, Adobe Bridge en Adobe Lightroom.


In de moderne fotografie heeft Photoshop de plaats van de donkere kamer (doka) van vroeger overgenomen. Wie een professioneel afgewerkte opname wil maken, moet met Photoshop, Bridge en/of Lightroom kunnen werken. Steeds meer cameramerken gaan er in hun professionele modellen zelfs van uit dat er na de opname nog een nabewerking van de foto volgt op de computer. De omzetting van een ruwe opname naar een presenteerbaar beeld kent een aantal vaste stappen. Wie efficiënt wil werken moet verder ook in staat zijn om grotere series opnamen te beheren en snel op kleur te brengen, contrast aan te passen enzovoort. Ook wordt het steeds belangrijker om de opnamen die men als fotograaf gemaakt heeft, gericht terug te kunnen vinden. Al deze opgaven laten zich samenvatten onder de begrippen digital workflow en digital asset management. 

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 650,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 

Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)

Inhoud

Fotografie is een combinatie van techniek, vorm en inhoud. Het is een fascinerend medium omdat je met één foto een heel verhaal kunt vertellen. Nog nooit in de 180-jarige geschiedenis van de fotografie speelde de fotografie een zo prominente rol in de informatie-uitwisseling als nu. Een professioneel fotograaf kan echter meer dan één aansprekende foto maken. Hij weet waarom hij het zo heeft gedaan en herkent meteen de communicatieve waarde van zijn fotografisch beeld. Juist in dit ‘weten waarom’ en oriëntatie op het onderwerp schuilt de kracht van een goede fotograaf. Het gaat dus niet alleen om het weten hoe je een foto maakt – het beheersen van techniek en vormgeving – maar ook het ontwikkelen van inhoud is belangrijk.

Na het volgen van deze module ken je de technieken van het fotograferen en de digitale verwerking van foto’s en begin je je bewust te worden van de betekenis van het fotografisch beeld. Het gebruik van camera en objectieven komt in deze module aan de orde. Wat is scherptediepte en wat is bewegingsonscherpte? Welke invloed heeft de keuze van het objectief op de vormgeving en hoe kan de compositie de inhoud van de foto versterken? Ook belichting en verlichting komen aan bod. Verder wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van de zeggingskracht van het eigen fotografisch werk.

Programma
1x per week naar school gedurende 8 weken, 3 lesuren per week

Kosten
EUR 650,-

Toelatingseisen
De toelatingseis voor een module is minimaal een mbo-4, havo- of vwo-diploma. Met ieder vakkenpakket of profielkeuze kan je worden toegelaten tot deze opleiding. 
Inschrijven

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentDe module is een onderdeel van onze opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie ( CROHO: 30040)