Log in

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment

Er zijn 3 tot 4 startmomenten per jaar. De dagopleiding bestaat uit 7 lesdagen waarbij je om de week les hebt. De avondopleiding heeft 14 wekelijkse lesavonden. Beide varianten worden afgerond in 3 maanden. Je kiest zelf voor een vaste lesdag/avond. De dagen kunnen per locatie verschillen. Bekijk dit op het online inschrijfsysteem op de site.

Summer School: het is ook mogelijk om de Basisopleiding Fotografie gedurende 2 weken in de zomer te volgen (maand juli). De inhoud van het lesprogramma is dan precies hetzelfde, maar je volgt de opleiding dan in 2 weken tijd in plaats van in 3 maanden. In totaal heb je 7 lesdagen, net zoals bij de reguliere Basisopleiding Fotografie. Bij de Summer School heb je in de eerste week les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de tweede week heb je les op maandag, dinsdag en donderdag.

Studenten kunnen het gedetailleerde lesrooster vinden op het intranet.

Facts 

Niveau Basis, oriënterend
Studieduur 3 maanden
Lessen 7 lesdagen (om de week les) of 14 wekelijkse lesavonden
Stage Nee
Diploma Certificaat Nederlandse Fotovakschool
Toezicht NRTO
Titel Nee
Fiscaal aftrekbaar Nee

Studiefinanciering

Nee

Bezoek een open dag