Log in

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment

Studenten kunnen het gedetailleerde lesrooster vinden op het intranet.

Facts 

Niveau

Mbo niveau 4

Studieduur 3 jaar
Stage Ja
Diploma Ja, mbo niveau 4
Toezicht Onderwijsinspectie, NRTO
Titel Nee
Fiscaal aftrekbaar Ja (mits er geen recht is op studiefinanciering)
Studiefinanciering Ja

Bezoek een open dag