Log in

Alle mensen zijn verschillend en zitten in verschillende levensfases. Wat zou het mooi zijn als een opleidingsinstituut rekening kon houden met de omstandigheden waarin iemand verkeert die een leervraag heeft. 

De Nederlandse Fotovakschool start in september 2017 met een flexibele hbo-leerroute waarbij jij je eigen traject bepaalt en op diverse manieren mag bewijzen dat je de vereiste competenties hebt verworven. Met al jouw kennis en ervaring, als die ertoe doet, wordt rekening gehouden.

Wie aan een hbo-instelling afstudeert in een door NVAO-geaccrediteerde opleiding heeft 240 studiepunten behaald. In het voltijd hbo-onderwijs haal je 60 studiepunten per jaar. Dit doe je deels door kennis op te doen van de theorie en deels door praktijkervaring. Aan het einde van de studie volgt normaliter een afstudeeronderzoek, gevolgd door het maken van een scriptie en de verdediging hiervan.

Als je al over aantoonbare kennis en praktijkervaring beschikt kun je bij de Nederlandse Fotovakschool, samen met je studiecoach, je eigen leerroute uitstippelen. Je kunt het vergelijken met een bouwstenenmodel. De Nederlandse Fotovakschool heeft geformuleerd wat een bachelor aan het einde van de opleiding moet kennen en kunnen. Als je nu al een opleiding hebt gedaan en/of op een passende plek werkt is de kans groot dat je inmiddels over veel kennis en vaardigheden beschikt. De Nederlandse Fotovakschool gaat dit samen met jou bekijken. Hoe meer voorkennis en ervaring is opgedaan, des te korter is voor jou de resterende opleidingsduur. De Nederlandse Fotovakschool biedt de mogelijkheid om je de kennis op diverse manieren uit te breiden, zoals d.m.v. e-learning, zelfstudie en/of combinaties van e-learning en begeleiding. Je persoonlijke coach is de centrale figuur hierin!

Wij voeren met iedereen die wil instromen in onze opleidingen een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek neemt de intaker samen met jou jouw cv door. De intaker kan aan de hand van de informatie die je verschaft over de kennis en ervaring waarover je beschikt, inschatten hoe je kunt instromen en welke beroepstaken je al beheerst. Ook word je uitgebreid geïnformeerd over het eventuele vervolg van de procedure.

De Nederlandse Fotovakschool beschikt over een online instroomprocedure. De basis voor het assessment zijn de beroepstaken met de daaraan gekoppelde leeruitkomsten. Je vult digitaal een overzicht in met per leeruitkomst (beroepstaak) aangegeven wat je al beheerst. Je onderbouwt dit door bewijs in de vorm van beroepsproducten, diploma’s en/of certificaten. In de vorm van een voorstel wordt één en ander aan de examencommissie voorgelegd. Een door de examencommissie aangewezen examinator beoordeelt dit voorstel en komt met een besluit.

Het oordeel van de examencommissie leidt tot een specifiek hbo-traject dat jij nog moet doorlopen. Je krijgt dan een overzicht van het opleidingstraject dat jij nog hebt te doen, alsmede de kosten die dit met zich meebrengt.

Interesse in een intakegesprek? Bel Monique Eenkhoorn op 055 – 3560522 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..