Log in
Fotograaf: Madelon Dielen

De mbo en hbo film- en fotografieopleidingen van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie zijn wettelijk erkend door de Nederlandse overheid. Om deze erkenning te behouden, worden de hbo-opleidingen regelmatig bezocht door de NVAO en de mbo-opleidingen door de Onderwijsinspectie. Daardoor kunnen we garanderen dat de behaalde diploma’s van studenten op niveau zijn.

De missie van de NAVB is het faciliteren van hoogwaardig, kleinschalig, creatief vakonderwijs met erkende mbo- en hbo-opleidingen. Kwaliteit en professionaliteit staan voorop. Dit wordt dan ook regelmatig getoetst. De Onderwijsinspectie (voor het mbo) en de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, voor het hbo) accrediteren alle erkende opleidingen in Nederland, ook die van de NAVB.

Wij hebben alle accreditaties en inspecties van de afgelopen jaren succesvol doorlopen. Tijdens dit soort onderzoeken wordt er gesproken met docenten, studenten, alumni, stagebedrijven, de directie en de examen- en curriculumcommissie. Bij het mbo worden ook lessen bezocht. Steeds weer wordt er geconcludeerd dat de studenten kwalitatief goede opleidingen volgen en hun erkende diploma’s maatschappelijk relevante waarde hebben. Daar zijn wij als academie ontzettend trots op. De rapporten spreken vol waardering over de film- en fotografieopleidingen. Zo wordt er in het meest recente accreditatierapport (2019) geconstateerd:

"De opleiding wordt gedragen door een (h)echt team van medewerkers dat gedreven bezig is met hun vak, de opleiding en de studenten."

"De commissie constateert ten slotte dat de NAVB ruime aandacht besteedt aan de afstemming van de opleiding op de verwachtingen van het beroepenveld."

"Het programma stelt studenten ruimschoots in staat om de nodige vaardigheden te verwerven die dienstbaar zijn op de arbeidsmarkt of hen voorbereiden op een vervolgstudie."

"Zowel de eindwerken als de gesprekken met alumni en werkveldvertegenwoordigers tonen aan dat de opleiding erin slaagt visuele ondernemers af te leveren met een eigen signatuur."

Naast het aanbod van geaccrediteerde opleidingen, is de NAVB aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en heeft het een NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken dat een instituut voldoet aan hoge kwaliteitseisen.