Log in
De digitalisering in het onderwijs als gevolg van COVID-19 heeft ook voor diverse aanpassingen in het mbo gezorgd. Sinds de coronacrisis neemt de Nederlandse Fotovakschool de Proeve van Bekwaamheid digitaal af, via communicatieplatform Microsoft Teams.

 

De nieuwe manier van examineren voldoet aan alle voorschriften en zorgt ervoor dat de studenten in de huidige tijd geen studievertraging oplopen. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid (PVB) wordt een praktijksituatie nagebootst waarin de student zijn kennis toont om het beroep uit te kunnen oefenen. Bij de Nederlandse Fotovakschool houdt de PVB in dat de studenten een klantgesprek voeren, dat zij uitwerken in een plan van aanpak, een moodboard en een offerte. Op afstand, met behulp van Microsoft Teams, beoordelen de docent en de observator de opdracht.

Marcel Scholing, fotograaf en docent aan de Nederlandse Fotovakschool, licht toe: "We zijn heel blij dat we digitaal en op afstand de Proeve van Bekwaamheid kunnen uitvoeren. Zowel voor de student als de docent is de nieuwe situatie een tijd vol verandering, maar we zien dit als een positieve ontwikkeling. Voor studenten die ontspannen in hun eigen omgeving hun examen kunnen afleggen, is het bovendien een prettige manier om de Proeve te behalen."

Brendan van den Beuken, Hoofd Opleidingen bij de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, sluit zich erbij aan: "We merken dat de digitalisering van het Nederlandse onderwijs eigenlijk een aanpassing is aan de belevingswereld van onze studenten. Hun wereld was al compleet digitaal en deze nieuwe manier van examineren sluit hier perfect op aan. De digitalisering binnen onze opleidingen zal na de coronacrisis niet snel worden teruggedraaid."