Log in

Cursus Fotoreflectie

Je leert reflecteren op fotografie van anderen en die van jezelf.

Opleiding

Het hoofddoel van de cursus Fotoreflectie is om diepgaande verrijking te bieden aan jouw fotografische vaardigheden. Tijdens deze leerervaring ontwikkel je het vermogen om te reflecteren op zowel jouw eigen fotografisch werk als dat van anderen. De nadruk ligt op het begrijpen van de redenen achter jouw keuzes in fotografie, waarbij de technische aspecten van het fotograferen in deze cursus een secundaire rol spelen.


Opvallend

Deze cursus streeft ernaar verdieping te brengen in je fotografie en je te leren opvallende foto's te maken. In een wereld waar dagelijks meer dan een miljard foto's worden gemaakt, leer je jezelf als fotograaf te onderscheiden door beelden te creëren die krachtig zijn en communicatief.


Inhoud

De cursus Fotoreflectie begint met een grondige verkenning van de geschiedenis van fotografie, vanaf de oorsprong tot de meest recente ontwikkelingen in kunstmatig gegenereerde beelden (AI). Je leert hoe je foto's analyseert en betekenis geeft aan beeld, en er wordt uitgebreid ingegaan op de filosofen die de fotografie als onderwerp van hun denken hebben genomen. Belangrijke onderwerpen zijn het ontwikkelen van ideeën en concepten voor nieuwe fotoseries, het begrip van een eigen stijl, en bespreking van de nieuwste trends en ontwikkelingen in het vakgebied.


ELO

De cursus is opgebouwd uit 6 hoofdstukken die op elk gewenst moment kunnen worden geraadpleegd in de elektronische leeromgeving (ELO) van de NABV. Elke sectie begint met een online les van drie uur via Teams.


Persoonlijk portfolio

Naast theoretische kennis werk je aan een nieuw persoonlijk portfolio, dat tweemaal tijdens reviewdagen wordt besproken. Deze dagen, halverwege en aan het einde van de cursus, vormen het hart van het programma en bieden de mogelijkheid om de voortgang te evalueren.


Community

Gedurende de online lessen en reviewdagen word je begeleid door ervaren docenten van de NAVB. Communities van maximaal 15 personen worden gevormd, waarin docenten ideeën delen over tentoonstellingen en relevante online-informatie. Interactie en samenwerking worden gestimuleerd, inclusief peer reviews en het delen van fotografische ervaringen.


Certificaat

Bij succesvolle afronding van de cursus ontvang je het certificaat Fotoreflectie.


Hoofdstukken

De cursus bestaat uit zes hoofdstukken:

  • Foto's analyseren
  • Semiotiek
  • Filosofie
  • Conceptontwikkeling
  • Verdieping en eigen stijl
  • De toekomst

 

Programma

Deze cursus is gestructureerd in 6 uitgebreide lessen, elk met een duur van 3 uur. De cursus Fotoreflectie heeft een hybride opzet waarbij deelnemers Les 1 en 6 fysiek op school volgen. Dit biedt een kans voor directe interactie, persoonlijke feedback en face-to-face uitwisseling van ideeën. De overige vier lessen worden online gegeven via Teams.


De frequentie van de lessen is 1 keer per maand. Deze aanpak stimuleert diepgaand begrip en de geleidelijke ontwikkeling van reflectieve vaardigheden over een langere periode.

De totale duur van de cursus beslaat een halfjaar, waardoor deelnemers voldoende tijd hebben om de concepten te internaliseren en hun reflectieve praktijken te verfijnen. Dit langere tijdsbestek biedt ook ruimte voor zelfstudie, oefening en verdieping in de cursusinhoud. 

 

Locaties

Wat betreft de locaties van de lessen, in Amsterdam vinden deze plaats op woensdagavond en in Eindhoven worden de lessen op dinsdagavond gehouden. 

Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentStudenten kunnen het gedetailleerde lesrooster vinden op het intranet.

Prijzen 

6 lessen

€ 780,00

Prijzen: 1-2-2024 tot 1-2-2025

 

Benodigdheden

Tijdens de cursus Fotoreflectie werk je met jouw eigen digitale spiegelreflex- of systeemcamera.

  

Toelatingseisen

De online cursus Fotoreflectie staat open voor deelnemers met aanzienlijke ervaring in fotografie of de succesvolle afronding van een fotografieopleiding. We gaan ervan uit dat je over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot het gebruik van een DSLR- of DSLM-camera.